U izvješću nema načelnikovog prijedloga izmjena i dopuna sa potrebnim obrazloženjima, pa nema smisla o njemu detaljno raspravljati. Zato ću se ograničiti samo na nekoliko po meni bitnih stvari. PRIHODI Prihodi će prema dinamici iz prvih 6 miseci (1.481.007 kn) biti na kraju godine manji od prošlogodišnjih. Kod preuzimanja dužnosti preuzeo je i

Više…

    Moja pokojna mati uvik mi je govorila „sinko pazi što radiš, čuvaj se laži, jer u laži su ti sinko, kratke noge, a istina se ionako prije ili kasnije uvik dozna“. Te njene mudre riči zauvik su mi ostale u pameti. Nažalost, neki u našem mistu za njih nikad nisu čuli. Na tu

Više…

    Sića li se još itko izbornog slogana našeg načelnika….“neću vam dirati tikulin pa vam doktori i spasitelji neće ni trebati!“. Eto ja sam odlučio podsjetiti vas na njega ponukan nedavnim događajima. Na 6.sjednicu OV-a načelnik je došao sa prijedlogom odluke da se cijena koju posjednici nekretnina trebaju platiti za katastarsku izmjeru smanji sa

Više…

    Od stupanja na dužnost načelnika, ne želeći postizanje kompromisa ni sa kim oko izbora predsjednika Općinskog vijeća, iako u vijeću nema većinu, pokazao je netoleranciju prema svima i put kojim želi ići. Nastavio je sa neprihvaćanjem dijaloga s vijećnicima, neodgovaranjem na pitanja, nedostavljanjem traženih dokumenata, skrivanjem pošte, nepoštivanjem zakona, statuta i poslovnika općine,

Više…

    DAJ ČOVJEKU VLAST U RUKE, PA ĆEŠ VIDITI KAKAV JE ČOVJEK Kad čovjek dobije određenu mjeru vlasti, obično se brzo pokaže je li ponizan ili ohol. U nedjelju 07.09.2014. u 17h ispred zgrade općine sakupilo se dvadesetak članova KUD-a Kukljica koji su u multimedijalnom centru trebali ugostiti prof. Ivu Brkića, muzikologa i etnologa.

Više…

    SLUŽBENI PODACI ! Što Zakon kaže? Prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Jedinice lokalne samouprave snose troškove financiranja poslova katastra nekretnina na svojem području. Prema članku 5. istog zakona, Jedinice lokalne samouprave MOGU u financiranje poslova katastra nekretnina uključiti pravne i fizičke osobe koje su nositelji prava na nekretninama na području

Više…

    Naš načelnik ne odustaje od svojeg glupiranja po medijima, što dokazuje i ovaj članak u Slobodnoj Dalmaciji od 22.08.2014. Nikako da shvati da se nekultura, neznanje, nebriga za opće dobro i nerad ne mogu prikriti lažnim hvalospjevima o sebi u medijima. No da ne duljim, proanalizirajmo što je ovom prilikom izjavio: 1. LUKA

Više…

    ZADARSKA ŽUPANIJA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Božidara Petranovića 8 23000 ZADAR Kukljica, 13.08.2014.   Predmet: Davanje mišljenja Općinskog vijeća općine Kukljica na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije Vaš dopis KLASA: 350-02/11-01/20, URBROJ: 2198/1-07/1-14-330 od 16. lipnja

Više…