R E P U B L I K A H R V A T S K A            ZADARSKA ŽUPANIJA                OPĆINA KUKLJICA                     Općinsko vijeće KLASA: 021-01/14-01/01 URBROJ: 2198/22-01/14-01-10 Kukljica, 29. listopada 2014.   Temeljem članka 34. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN” 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,

Više…

    Ines Androic Brajcic, magistar inzenjer arhikture i urbanizma Pomocnica ministrice za prostorno uredjenje i pravne    poslove Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja Ulica Republike Austrije 20, Zagreb Via Facsimile: 011 385 1 378 2127  28. listopada 2014 Postovana, Predmet: Vasa suglasnost za UPU br. 15 Turisticko-ugostiteljske zone “Veliki Karantun” u Kukljici Ovo pismo

Više…

    Odmah na početku načelnik je napravio katastrofalan potez, postavljanjem za direktora Matu Bačića, svojeg prijatelja, uz obrazloženje da će on raditi honorarno na ugovor i da će tvrtke time uštediti velike novce na njegovoj plaći. Nećeš ti razloga da postaviš nekog za direktora. Kao da je velika plaća direktora razlog problema i dugova

Više…

     U izvješću nema načelnikovog prijedloga izmjena i dopuna sa potrebnim obrazloženjima, pa nema smisla o njemu detaljno raspravljati. Zato ću se ograničiti samo na nekoliko po meni bitnih stvari. PRIHODI Prihodi će prema dinamici iz prvih 6 miseci (1.481.007 kn) biti na kraju godine manji od prošlogodišnjih. Kod preuzimanja dužnosti preuzeo je i

Više…

    Moja pokojna mati uvik mi je govorila „sinko pazi što radiš, čuvaj se laži, jer u laži su ti sinko, kratke noge, a istina se ionako prije ili kasnije uvik dozna“. Te njene mudre riči zauvik su mi ostale u pameti. Nažalost, neki u našem mistu za njih nikad nisu čuli. Na tu

Više…

    Sića li se još itko izbornog slogana našeg načelnika….“neću vam dirati tikulin pa vam doktori i spasitelji neće ni trebati!“. Eto ja sam odlučio podsjetiti vas na njega ponukan nedavnim događajima. Na 6.sjednicu OV-a načelnik je došao sa prijedlogom odluke da se cijena koju posjednici nekretnina trebaju platiti za katastarsku izmjeru smanji sa

Više…

    Od stupanja na dužnost načelnika, ne želeći postizanje kompromisa ni sa kim oko izbora predsjednika Općinskog vijeća, iako u vijeću nema većinu, pokazao je netoleranciju prema svima i put kojim želi ići. Nastavio je sa neprihvaćanjem dijaloga s vijećnicima, neodgovaranjem na pitanja, nedostavljanjem traženih dokumenata, skrivanjem pošte, nepoštivanjem zakona, statuta i poslovnika općine,

Više…

    DAJ ČOVJEKU VLAST U RUKE, PA ĆEŠ VIDITI KAKAV JE ČOVJEK Kad čovjek dobije određenu mjeru vlasti, obično se brzo pokaže je li ponizan ili ohol. U nedjelju 07.09.2014. u 17h ispred zgrade općine sakupilo se dvadesetak članova KUD-a Kukljica koji su u multimedijalnom centru trebali ugostiti prof. Ivu Brkića, muzikologa i etnologa.

Više…